Loading...

Rozwój

Chciałbym aby Biłgoraj rozwijał się jako miasto skupione na mieszkańcach, przedsiębiorcach, dzieciach i młodzieży. Aby ludzie chcieli tu wracać po studiach. Aby chcieli otwierać tutaj swoje firmy i dawać pracę mieszkańcom miasta.

Integracja

Chciałbym stworzyć warunki do budowy silnej społeczności, która będzie wspólnie pracować nad przyszłością naszego miasta. Budowy przestrzeni, obiektów i instytucji zachęcającej do współpracy, ponieważ miasto to mieszkańcy.

Praca, Rozrywka, Biznes

Dzięki nowym miejscom pracy mieszkańcy będą mogli budować nowe domy i tworzyć inicjatywy. Budowa obiektów sportowych i organizację imprez miejskich pozwoli mieszkańcom aktywnie odpocząć . Przedsiębiorcy będą mieli realne wsparcie miasta w swoich działaniach.

Witaj nazywam się Wojciech Gleń Mam nadzieje ze mój program Cię zainteresuje.

Rozmawiając z mieszkańcami i przedsiębiorcami zbudowaliśmy program który został podzielony na 5 grup. Jeśli chcesz coś zasugerować lub masz pytania zapraszam do kontaktu.

Infrastruktura

 • Budowa i remonty dróg osiedlowych i lokalnych
 • Rewitalizacja Placu Wolności
 • Rozwiązanie problemu parkowania w mieście
 • Zniwelowanie istniejących barier architektonicznych
 • Rozwój infrastruktury sportowej przy szkołach i osiedlach
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Realizacja programów rządowych m.in. „Czyste powietrze”
 • Wspólnie z powiatem uporządkowanie sprawy autodromu
 • Rozbudowa zalewu jako centrum sportowo- rekreacyjnego w Biłgoraju

Relacje z Mieszkańcami

 • Rozwój i wsparcie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Wsparcie inicjatyw obywatelskich
 • Współpraca z samorządem i instytucjami w naszym mieście
 • Przychylny Urząd – profesjonalna i merytoryczna obsługa klienta w Urzędach – informowanie petentów bezpośrednio o toczących sie postępowaniach administracyjnych
 • Utworzenie komisji doradczych dla seniorów i młodzieży

Promocja Miasta

 • Promocja i wsparcie imprez historycznych i kulturalnych
 • Promocja miasta pod względem turystyki i sportu
 • Promocja miasta jako miejsca przyjaznemu biznesowi
Business Coach Workgroup

Biznes

 • Utworzenie Biłgorajskiej Rady Przedsiębiorców
 • Utworzenie terenów przemysłowo-inwestycyjnych jako Biłgorajskiego Parku Przemysłowego
 • Tworzenie instytucji otoczenia biznesu takich jak Inkubator Przedsiębiorczości

Sport

 • Wsparcie Klubów Sportowych
 • Rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • Rozszerzenie oferty sportowej w OSiR

Zdaję sobie sprawę iż w/w punkty programu to tylko kropla w morzu potrzeb mieszkańców Biłgoraja. Jednak dołożę wszelkich starań aby je zrealizować. Deklaruję zwiększenie czasu na rozmowy i konsultacje z mieszkańcami aby być na bieżąco z waszymi problemami i móc je pozytywnie rozwiązać. Deklaruję, że jako burmistrz będę przeznaczał  10% swojego wynagrodzenia na cele dobroczynne, charytatywne i społeczne przez okres całej swojej kadencji.

Jeśli masz pytania napisz wojciech@wojciechglen.pl

Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie naszą wizją miasta. Zachęcam do kontaktu ponieważ tylko wspólnie możemy zbudować miasto w którym chce się mieszkać, pracować i rozwijać. Dziękuję również za każdy oddany głos, dołożę wszelkich starań aby byli Państwo przekonani o słuszności podjętej decyzji.